Projecten & oplossingen

Die de wereld een beetje mooier maken

Essentie

Zorg draait in essentie om autonomie voor cliënten en efficiënte processen. Iedereen wil als volwaardig lid van de samenleving worden gezien en grip hebben op zijn eigen levensgeluk. Zorgprocessen moeten zo ingericht zijn dat zorgverleners in hun kracht kunnen staan en dat er zo weinig mogelijk afleiding is door zogenaamde randzaken. Anders gezegd: "zorg voor zo veel mogelijk handen aan het bed". Wij kunnen in verschillende rollen een bijdrage leveren aan de realisatie van de beste oplossing. Zowel voor individuele situaties als seriematige toepassing. Altijd staat de bewoner centraal en wordt de zorgverlener in staat gesteld om maatwerk zorg aan te bieden.  

Advies & ontwerp

Projectbegeleiding

Procesimplementatie

Training & instructie

Een greep uit onze oplossingen

Aanpassing aanleunwoning

"Voor onze 81 jarige (schoon)moeder hebben we een aanleunwoning gekocht. Na diverse tia's willen we graag een oogje in het zeil kunnen houden. Hoe doen we dat zonder dat zij het idee heeft dat ze continu in de gaten wordt gehouden?"

Oplossing

Ontwerp van een domoticasysteem waarbij de bewoonster makkelijk haar huis kan bedienen en hulp kan inroepen als ze dat wil. Dankzij slimme sensoren worden verzorgers gealarmeerd als er iets mis lijkt te zijn. Via camera's kan er op afstand meegekeken. Een "klepje" op de camera zorgt ervoor dat de bewoonster zelf kan zien wanneer dat gebeurt. De "look and feel" van gekozen techniek sluit perfect aan bij wat de bewoonster gewend is (zoals bijvoorbeeld een thermostaat met een "gewone" draaiknop).

Veilige toegang

"Als instelling hebben wij veel problemen met sleutelkastjes aan de buitenzijde van de woning (vernieling, inbraak en meer). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende hulpverleners altijd binnen kunnen komen? Zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en autonomie van de bewoners?"

Oplossing

Slimme deursloten met een extra dashboard voor de beheerder. Elke woning is voorzien van een slim deurslot, wat op alle bestaande deuren kan worden geplaatst. Door enkel de cilinder te vervangen kan de deur nog steeds met een sleutel worden geopend. Daarnaast kan elke hulpverlener via een app de deur van een cliënt openen, mits daar toestemming voor is verleend. Via een centraal dashboard kan een beheerder verschillende verzorgers rechten geven om de deur te openen. Ook kan hij - indien nodig - de deur op afstand openen.

Meer tijd voor zorgtaken

"We komen om in "dingen die moeten". Veel regels en afspraken zijn weliswaar goed bedoeld, maar zorgen ook voor een enorme administratieve rompslomp. Zijn er geen betere alternatieven denkbaar?"

Oplossing

We hebben relevante processen in kaart gebracht. Daarbij viel op dat - ondanks grote investeringen in training -het bijhouden van de elektronische cliëntdossiers en de communicatie richting familieleden heel verschillend en vaak enorm tijdrovend waren. De twee grootste knelpunten lagen op het gebied van standaardisatie en de  meningen over "een goed zorgdossier". We hebben een traject opgesteld waarbij alle betrokkenen inspraak hebben gehad. Vervolgens is het proces bepaald en zijn twee medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor snelle en accurate invoer. 

Betrokkenheid

"We willen dat cliënten en hun familie zich betrokken voelen bij onze organisatie. En dat ze zo veel mogelijk zelf aan de knoppen kunnen draaien. We hebben alleen de tijd en kennis niet om dit goed van de grond te krijgen." 

Oplossing

Onderzoek naar de wensen van bewoners en hun familie. Wij fungeren als sparringpartner en geven gevraagd- en ongevraagd advies. Wij sluiten aan bij vergaderingen van bewoners, de cliëntenraad en verzorgers. Aansluitend hebben we diverse verbeterpunten en ideeën aangedragen waaronder een actief samenzijn (geen noodzaak om te praten - gewoon gezellig), een ideeënbus en een plan voor actieve werving en binding van vrijwilligers. Een essentieel onderdeel van de oplossing was de rol van het management. Zij  eten nu voortaan om de week mee  maand met één groep.

Geen techniek

"We willen geen techniek, het moet het gewoon doen. We zijn niet van de snufjes en willen niet nadenken over hoe het ook alweer moest. Kan het niet gewoon allemaal automatisch?"

Oplossing

We hebben alle gebruikswensen in kaart gebracht - per gebruiker is er een plan gemaakt. Vervolgens hebben we  alle overbodige techniek verwijderd of aangepast. Licht bedienen met een knop is prima, met een bewegingssensor is nog mooier. Om de tv aan te zetten heb je niet 3 afstandsbedieningen meer nodig. Zonwering gaat automatisch naar beneden en kan eenvoudig met de knop weer omhoog. Hufterproof en simpele oplossingen, waarbij de meerwaarde juist zit in een extra draadloze knop bij het bed en een slimme sensor. Zo intuïtief, dat het niet uitgelegd hoeft te worden.

Gecombineerde woonvormen

"We willen nieuwe dingen proberen, waarbij cliënten zo veel mogelijk zelf aan de knoppen kan draaien. We hebben ideeën genoeg, maar weten niet wat er kan en wat het kost. Kunnen jullie helpen?"

Oplossing

Onderzoek naar verschillende beschikbare technieken en gebruiksmogelijkheden. Wij fungeren als sparringpartner en geven gevraagd- en ongevraagd advies. Wij sluiten aan bij vergaderingen van bewoners, de cliëntenraad en verzorgers. Uiteindelijk zal een programma van eisen worden geschreven. Aan de hand van dit PvE worden de verschillende opties in kaart gebracht en vergeleken om uiteindelijk op basis van goede, objectieve informatie tot de beste keus te komen. Na het advies begeleiding wij het verdere traject van implementatie tot nazorg.

Makkelijke bediening

"Wij worden gek van alle knoppen. De ene keer is het loeiheet en de andere keer ijskoud. Medewerkers krijgen soms na een halve minuut al hoofdpijn, en dan moeten ze nog beginnen met de cliënt uit bed te halen en aan te kleden. Kunnen jullie hier iets aan doen?" 

Oplossing

Verwarming, ventilatie, zonwering en koeling. Al deze technieken waren in de loop der tijd op verschillende manieren bedacht en geïnstalleerd. In de praktijk werkten systemen niet, of juist elkaar tegen, met als gevolg dat systemen helemaal niet meer gebruikt werden. Zo zetten bewoners bijvoorbeeld in de winter de ramen open om maar frisse lucht binnen te krijgen. Het resultaat: de verwarming die overuren draaide. Een simpele oplossing lag niet direct voor de hand. Wij hebben een plan van aanpak opgesteld om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Monitoring zonder camera

"We willen graag weten of het goed gaat met bewoners zonder dat we overal camera's en babyfoons moeten installeren. Zijn er andere oplossingen?"

Oplossing

Slimme sensoren die vrijwel alles in een ruimte kunnen meten - dat was het begin van ons plan. Anno 2020 kan vrijwel alles gemeten worden. Van fijnstof en CO2 tot beweging, ademhaling en zelfs hoeveel mensen er in een ruimte aanwezig zijn. In combinatie met een centraal monitoring dashboard en gekoppeld alarmeringsysteem zorgen deze sensoren ervoor dat je alles in de gaten kunt houden en voor gebruikers makkelijk bedienbaar maakt. Wij hebben de optimale techniek bepaald, de gebruikerservaring uitgewerkt en instructies gegeven over optimaal gebruik.

Toekomstbestendig

"We gaan locaties nieuwe bouwen en bestaande panden renoveren. Al onze panden moeten aan de nieuwste normeringen voldoen. We willen voorop lopen als het gaat om tevredenheid van cliënten én medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat we nu de juiste investering doen, rekening houdend met veranderingen in de toekomst?"

Oplossing

We hebben een plan van aanpak opgesteld bestaand uit 6 elementen:

  • inventarisatie gewenst gebruik per ruimte;
  • bepalen relevante technieken;
  • bepalen optimale bediening;
  • functionele omschrijving syste(e)m(en);
  • technische omschrijving syste(e)m(en);
  • implementatieplan;
  •  

Wij bewaken en implementeren aansluitend het gehele proces

Laaghangend fruit

"We gaan over vier jaar verhuizen. Dan gaat alles op de schop. Zijn er nu simpele oplossingen denkbaar die de komende jaren nog iets toevoegen?"

Oplossing

Onderzoek naar toegankelijke technieken waarbij uiteindelijk is gekozen voor relatief eenvoudige consumentenproducten van onder andere Netatmo (sensoren en basisalarm/camera's) en CES easy (elektrische deursloten). Deze producten kosten slechts enkele honderden euro's per stuk en zorgen voor een beter binnenklimaat en makkelijke toegang op afstand. De combinatie maakt het bovendien mogelijk dat je kunt zien wie er voor de deur staat en dat je vervolgens de deur van het slot kunt doen. Bovendien kunnen de producten gemakkelijk worden hergebruikt in de nieuwe situatie. 

quote-1.png

“Waarom moeilijk doen als het samen kan?"

– Loesje

Elke vraag is anders

En het antwoord hoeft niet altijd in techniek te liggen. Ondanks - of misschien beter gezegd - dankzij onze ruime ervaring op dit punt weten we als geen ander dat dit in sommige situaties juist niet gewenst is. Dan ligt de oplossing in procesverbetering of betere communicatie. In andere situaties is een gecombineerde aanpak nodig. Wij stellen altijd de gebruikersvraag centraal en kijken vervolgens samen met de betrokkenen naar de beste oplossing. Ook bij vragen als meer betrokkenheid van cliënten, of meer tijd voor echte zorghandelingen kunnen we dus helpen. Onze multidisciplinaire aanpak is in diverse situaties toepasbaar.

Meer weten over wat we in jullie situatie kunnen betekenen? Neem dan contact op. We denken graag mee.